Om klubben

Styret i Bjørnafjorden soroptimistklubb 2018/19

President:

Ingeborg Irgens-Hagevik Garvik (delt leiarskap)

e-post: os@soroptimistnorway.no

Visepresident:

Kari Heggland

Kasserer:

Kari Sørheim Borge

Sekretær:

Elin Oldervoll Moberg

Styremedlem:

Kitty Øksnevad

Suppleanter:

Elsa Sørensen

Sigrun Legland

Representanter til Unionen:

President og visepresident

Ekstensjonsansvarlig: Styret

Revisor:

Kirsten Hanna Lysen

Anne Kristine Tøsdal

IT - ansvalig:

Kari Heggland

Kirsten  Hanna Lysen

Valgkomite:

Lola Haugland

Kari Dale Pedersen

Grethe Solheim

 

 

 

Styret 2016/17

President:

Sigrid Lerum

e-post: os@soroptimistnorway.no

Visepresident:

Anne Kristine Tøsdal

Kasserer:

 Lola Haugland

Sekretær:

Kari Dale Pedersen 

Styremedlem:

Grethe Solheim 

Suppleanter:

Kirsten Lysen   ny

Ellen Eide Marthinussen

Representanter til Unionen:

President og visepresident

Ekstensjonsansvarlig: Styret

Revisor:

Kari Sørheim Borge

Torunn Vangdal

IT - ansvalig:

Kari Heggland

Kirsten Lysen

Valgkomite:

Anne margrethe HjemdaL

Barbra Nymark

Ellen Eide Marthinussen