Om klubben

Informasjonsbrosjyre om klubben

 

 

Bjørnafjorden soroptimistklubb

Stiftet 06.02. 1981

 

 

Utsikt fra Liafjellet med Strøno i bakgrunnen     

 

Vi ønsker oss flere medlemmer. Kanskje du har lyst å bli med?

Du kan delta helt uforpliktende på et møte for å prøve om dette er noe for deg. Ring og avtal.

 

Din kontaktperson er:______________________

 

Mobil:______________________

 

Mer INFO www.soroptimistnorway.no

 

Bjørnafjorden soroptimistklubb har i dag 19 medlemmer med forskjellig yrkesbakgrunn og alder.

 

Vi er en del av en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner, Soroptimist international (SI). SI har rådgivende status i diverse FN-organ. Vi er representert i 130 land med totalt 80.000 medlemmer. I Norge er det 65 klubber. SI er en ideell, religionsnøytral og partipolitisk nøytral organisasjon.          

 

Vi jobber for:

Styrke kvinner og jenters stilling, holde en høy etisk standard, fremme menneskerettigheter for alle, arbeide for likestilling, utvikling og fred gjennom internasjonal velvilje, forståelse og vennskap. Dette gjøres ved å støtte lokale, nasjonale og internasjonale samfunn.

 

Hva ventes av medlemmene:

Delta en gang i måneden på klubbmøter. Være sosial og inkluderende. Bidra til klubbens drift gjennom verv, i arbeidsgrupper og/eller delta i prosjekter og aktiviteter.

 

Hvordan drives Bjørnafjorden soroptimistklubb:

Vi har et styre som vanligvis velges for en periode på 2 år. Styret ledes av en president. I tillegg består styret av en visepresident, sekretær, kasserer og styremedlem.

Vi har møter den andre mandagen i hver måned. Møtene er fra kl.19.00 – 21.00 Det er satt opp 10 møter i året.

Det serveres kaffe/te og frukt.

Møtested: Husmortunet.

 

Det settes opp et halvårlig program som inneholder foredrag/bedriftsbesøk/yrkesforedrag, diverse saker, matkomité m.v.

 

På møte i juni og desember har vi god mat og utlodning til inntekt for et prosjekt.

Vi har en matkomité som har ansvar for å dekke bord, trekke kaffe/te, lage fruktfat og rydde opp etterpå. Matkomiteen består av 2 personer. Ansvaret går på omgang blant medlemmene.

 

På møtene starter vi med lystenning, appell og fem minutter(fritt emne). Dette går også på omgang blant medlemmene. Deretter følger det oppsatte programmet.

 

Vi deltar også på distriktsmøter som holdes en gang pr. år og to personer reiser til representantskaps- og landsmøter årlig.

 

Klubbens satsingsområder 2015 – 2019:

1.Ta vare på medlemmene

2. Rekruttering

3. Prosjekter

4. Synlighet og kommunikasjon

 

Økonomi:

De siste årene har vi jobbet på dugnad (hagearbeid) og andre tiltak for å skaffe penger til prosjektene våre. Vi er stadig på jakt etter ”jobber” som gir inntekter.

 

Prosjekter:

  • Støtte til Norske soroptimisters utdanningsfond. Det deles ut 40-50 stipend til utdanning for kvinner og jenter.
  • Støtte til jenters utdanning i Moldova. Formålet med prosjektet er å forebygge menneskehandel.
  • Lokalt gir vi støtte til Vindfanget Oppfølgingsenter som er drevet av Kirkens Sosialtjeneste.
  • Oppstart av et nytt lokalt prosjekt i 2016.

 

Hva koster det å være medlem:

Vi betaler en medlemsavgift på kr. 800 hvert halvår. Det dekker kontingent til Norgesunionen, utgifter til hvert møte, blomster, gaver m.v.