Hva skjer?

Program for høsten 2017.

 

 

Dato

Program

5. september NB!

Fellesmøte i Kløvertun med Sanitetsforeningen kl. 19.00. Atle Sundøy snakker om barnehjemsprosjektet i Swaziland

30. september

Bergen Soroptimistklubb

Invitasjon til distriktsmøte. Møtet arrangeres på Bryggens Museum med møtestart kl 1030

Tema for årets distriktsmøte er miljø og kult

2. oktober NB!

Yrkesforedrag av Marit Steffensen

Lystenning og 5 min.: Lola

Matkomitè: Kitty, Lola

13. november

Omvisning på Compact på Søfteland

Lystenning og 5 min.: Kari

Matkomitè: Lola, Kari

11. desember

Julemøte i Husmortunet.

Lystenning og 5 min.: Synnøve

Matkomitè: Styret

Ta med gevinst.

 

Sted og tid: Husmortunet kl.19.00 dersom ikke annet er nevnt i programmet.

Matkomiteèn: Den som står med uthevet skrift, er leder for komiteèn. Bytt selv dersom det ikke passer.

Fravær meldes til matkomiteèn.

 

 

 

 Program høsten 2016

Sted: Husmortunet

Tid: Kl. 1900

 3. september:  Distriktsmøte Vanlig møte utgår denne måneden  
 3. oktober:     Foredrag Merk datoen!
                    Lystenning
                    5 min: Sigrun
                    Matkomite: Ellen, Sigrun
14. november: Mari Lyssand: Forteller om Nils Tveit
                    Lystenning
                    5 min: Elsie
                    Matkomite: Sigrun, Elsie
12 desember:  Julemøte - Solbakkestovo
                    Lystenning
                    5 min: Synnøve
                    Matkomite: Styret.
                    Ta med gevinst
Nb! Matkomiteen: Medlemmet i uthevet skrift er leder for komiteen. Dersom du ikke kan møte i matkomiteen, må du finne en som møter i stedet for deg. Takk!
Merk: 2 endringer av datoene