Prosjekter

Lokalt prosjekt

Vindfanget oppfølgingssenter drives av Kirkens Sosialteneste. Senteret tilbyr et oppfølgingstilbud for personer med bakgrunn i rusavhengighet og kriminalitet.

Os soroptimistklubb støtter senteret økonomisk for at de kan øke aktivitetstilbudet for jentene som er tilknyttet senteret. Senteret har dyktige ledere, og vi setter pris å få hjelpe Vindfanget med deres viktig arbeid.