Prosjekter

Vi støtter ulike prosjekter for å bedre kvinners levekår.

Vi støtter både lokale prosjekter og internasjonale prosjekter.

Vårt lokale prosjet er å støtte kvinnene som er tilknyttet Vindfanget Oppfølgingssenter, drevet av Kirkens Sosialtjeneste.

Som Internasjonalt prosjekt har vi for 2014 bestemt at vi vil støtte to av Norgesunionens fellesprosjekter i Moldova.

Det ene er LIFESTRAWFAMILY (Water for Life).

Det andre prosjektet er:

”Hopes and dreams for Everyone"

Formålet med prosjektet er å forebygge mot menneskehandel i Moldova.