Bli medlem i Bjørnafjorden Soroptimistklubb

Bjørnafjorden soroptimistklubb ønsker seg flere medlemmer.
Infobrosjyre med kortfattet informasjon om soroptimistorganisasjonen er utarbeidet av SI Norgesunionen.
 
Kontakt oss.